ZP Kvasicko, a.s.výstava v Kroměříži 2012

ZP Kvasicko – živočišná výroba


Karolín

Karolín

Karolín

Karolín – porodna prasnic

Karolín – porodna prasnic

Karolín – porodna prasnic

Karolín – porodna prasnic

Karolín – žír

Lubná – býci

Lubná – jalovice

Velké Těšany

Velké Těšany

Velké Těšany

Střížovice

Vrbka

Vrbka

Vrbka

Vrbka