← úvodní strana

Historie společnosti

Zemědělský podnik Kvasicko, a.s. hospodaří v okrajové části okresu Kroměříž. Na jihovýchodě těsně sousedí s průmyslovým městem Otrokovice, ale i krajské město Zlín je také velmi dobře dopravně přístupné. Tím nechceme říci, že právě pro nás nemá zemědělství takové opodstatnění, ba naopak. Kvasicko, zvláště pak Kvasice, má velmi bohatou zemědělskou historii. Nejvýznamnější osobností byl Emanuel Proskowetz, zakladatel nového směru hospodaření a průmyslového podnikání. Se společníkem postavil v Kvasicích cukrovar, do kterého jako jeden z prvních dovezl cukrovou řepu zemědělec – sedlák, poslanec zemský a říšský, František Skopalík ze Záhlinic. Existující velké dvory v okolí Kvasic byly největšími dodavateli suroviny. Cukrovar, zprvu na pronajaté půdě, později vlastní, pak pěstoval cukrovku na semeno, kterou poskytoval či prodával svým dodavatelům. Pan Emanuel Proskowetz byl i významným šlechtitelem ječmene na výrobu sladu a nejedna odrůda byla nazvána jeho jménem.

Zemědělský podnik Kvasicko vznikl v procesu transformace z JZD přes zemědělská družstva v roce 1996. Hospodaří v 17 katastrech (Kvasice, Trávník, Střížovice, Bařice, Velké Těšany, Těšnovice, Vrbka, Lubná, Karolín, Nová Dědina, Bělov…) a 12 obcích na výměře 3 257 ha zemědělské půdy. Jedna třetina z ní je v rovinatém Kroměřížsku, dvě třetiny pak již mají charakter spíše svažitý či kopcovitý na úpatí pohoří Chřiby. V době porevoluční transformace zemědělství nepodlehlo vedení společnosti ryze ekonomickým tlakům a pokračuje, dalo by se říci, v tradicích bývalého Kvasicka se snahou dosáhnout trvale udržitelného zemědělství. Jak se nám tato snaha podaří, posoudí budoucnost. Tržní hospodářství podle našich ekonomů vyžaduje vyrábět tržní komodity. Objem neefektivní živočišné výroby jsme výrazně nesnížili. Ukončili jsme jen výkrm jatečných kuřat a ovcí. Chov drůbeže má průmyslový charakter stejně skoro jako chov prasat. Koncentrace chovu prasat má ale ekologické dopady, proto je u nás spíše jako konzument mnohdy neprodejných zrnin. Chov ovcí byl s ohledem na narůstají potřebu ovčího masa zbytečně decimován. Z chování silné zemědělské loby Evropské unie, ale i našich mnohdy komunálních politiků máme dojem, že prosazování principů trvale udržitelného a konkurenceschopného zemědělství při obdělávání naší půdy, jejíž plocha se stále snižuje, je skoro utopií. I přes tento současný stav dlouholetý předseda a současný předseda představenstva ZP Kvasicko, a.s. Ing. Vojtěch Kubík věří v dobrou budoucnost našeho zemědělství. Struktura pěstovaných plodin v našem podniku se změnila po likvidaci našich cukrovarů. Pozemky po cukrovce zaujala zvláště kukuřice. Dosahované výnosy snesou srovnání s vyspělými pěstiteli. Půda, kterou máme většinou pronajatou, je pravidelně prohnojena chlévskou mrvou, případně kejdou a vlastníci jsou s úrovní udržování její úrodnosti spokojeni.

Stěžejním odvětvím je chov skotu, dnes již jen dojného. Produkci mléka je věnována největší pozornost, je ale nejnáročnější a nejsložitější výrobou v zemědělském podniku. Mléko jsme vždy prodávali do dříve školní mlékárny Kroměříž, která musela odolávat nešetrnému chování trhu, ale i velkým mlékárnám. V roce 1996 došlo k jejímu odkoupení, které jsme provedli společně s Agrodružstvem Postoupky, taktéž dodavatelem mléka. Princip propojení prvovýrobců se zpracovateli se i v současné době zdá životaschopnější a prosperitnější, což již dávno věděli naši dědové, i když tenkrát jen drobní minoritní akcionáři mlékáren, pivovarů, cukrovarů, sladoven apod. Ostatní komodity mimo mléka obchodujeme prostřednictvím odbytových družstev, jejichž velikost a tím i schopnost ovlivnit cenu se stále snižuje. Je to výsledek špatné zemědělské politiky našeho státu, zvláště pak našeho ministerstva, ale i nejednotného postupu zemědělců. Naše vnitropodniková politika se řídí zásadou udržet potřebnou stabilitu výrobní a ekonomickou. Cítíme potřebu vytvářet pracovní příležitosti a řešit zaměstnanost zvláště pracovníků z vesnic, kde hospodaříme, třeba i na úkor maximálního zisku.
Zásadní vliv na stabilizaci ekonomiky podniku mělo vybudování bioplynové stanice v areálu VKK Střížovice v r. 2012.